Inkorting opzeg tijdens de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst

De wet op het eenheidsstatuut schafte de proeftermijn af. De werkgeversorganisaties hebben zich hier altijd hevig tegen verzet.

De nieuwe Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie voert onder meer een verkorting door van de opzegtermijnen tijdens de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst.

Wil je meer weten over de nieuwe opzegtermijnen? Lees onze gloednieuwe Horval West-Vlaanderen-folder!

De nieuwe termijnen gelden voor de opzeggingen vanaf 1 mei 2018. Voor opzeggingen voor die datum, blijven de oude termijnen gelden.

IMG_6298