Overwinning voor ABVV Horval: werkloosheidsuitkeringen voor werknemers in economische werkloosheid

Op 15 mei won het vakbondswerk het van de rechtse regeringsbeslissingen. De Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel velde een oordeel over een beslissing van de RVA om een werknemer in economische werkloosheid werkloosheidsuitkeringen te ontzeggen wegens het Koninklijk Besluit van 11 september 2016.

Vóór deze datum genoot elke werknemer, die door zijn werkgever in economische werkloosheid werd geplaatst, een werkloosheidsuitkering zonder enige rechtvaardiging te hoeven geven. Voortaan krijgt iedere werknemer die niet aan de toelatingsvoorwaarden tot de werkloosheid voldoet (namelijk 312 werkdagen gepresteerd in de laatste 21 maanden) geen uitkering wanneer hij door de werkgever in economische werkloosheid wordt geplaatst!

Deze beslissing is antisociaal en helemaal onrechtvaardig! Zeker voor de jonge werknemers die aan hun beroepsleven beginnen!

Het vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel gooit gelukkig het roer om! Het vonnis kent aan de werknemers in economische werkloosheid het recht toe om een inkomen van de RVA te ontvangen gedurende deze periode. In dit geval kent het vonnis dit recht toe aan onze Horval-werknemer.

De Horval-centrale van Brussel heeft een mooie strijd geleverd! Samen sterk en samen kunnen we verandering brengen!

Als jij ook denkt het slachtoffer geweest te zijn van een gelijkaardige discriminatie, verwittig dan je Horval WV-sociaal consulent!