Flexibeler thematisch verlof nog niet in voege!

De Kamer heeft een akkoord bereikt om thematisch verlof flexibeler te maken.

Alle vormen van thematisch verlof in de vorm van prestatieverminderingen zullen vrij kunnen worden gepland (in overleg met de werkgever) op voorwaarde dat het gemiddelde van de verminderde prestaties overeenstemt met de vermindering van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.

Ouderschapsverlof zal in de toekomst ook met 1/10 kunnen worden opgenomen.

Zolang de koninklijke besluiten niet zijn gewijzigd en in werking zijn getreden, gelden die mogelijkheden nog niet.