Opgepast voor wie nog een landingsbaan wil aanvatten!

De regering besliste, in het kader van het zomerakkoord, de landingsbanen voor de leeftijd van 60 jaar af te schaffen.

Een landingsbaan is een soort tijdskrediet voor oudere werknemers die op het einde van hun loopbaan hun prestaties willen verminderen tot de pensioenleeftijd.

De huidige toelatingsvoorwaarden zijn (in het kort):

  • Ouder zijn dan 55 jaar
  • Minstens 2 jaar in dienst bij de huidige werkgever
  • Een beroepsloopbaan hebben van minstens 25 jaar
  • Een zwaar beroep uitoefenen of een lange loopbaan hebben, nachtarbeider zijn of tewerkstelling in een onderneming in moeilijkheden.
  • Er is een sectorale cao.
  • Minstens 2 jaar voltijds werken voor aanvang van 4/5e landingsbaan of minstens 2 jaar 3/4e werken voor een halftijdse landingsbaan.

Opgepast! De leeftijdsvoorwaarde van 55 jaar wijzigt op 1 januari 2019 in 60 jaar.

Wil je nog voor de leeftijd van 60 jaar instappen in een landingsbaan kom dan zeker langs. In principe moet een landingsbaan 3 of 6 maanden vóór de geldende ingangsdatum aangevraagd worden bij de werkgever. Deze termijn kan ingekort worden als de werkgever hiermee akkoord is.