Tijd voor het ‘Jaarlijksactieplan’!

Binnenkort komt de bespreking van jaaractieplan voor welzijn op het werk (JAP) op de agenda van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Het jaarlijks actieplan voor welzijn op het werk of kortweg JAP is een jaarlijks plan dat de werkgever moet opstellen met concrete voorstellen om het welzijn op het werk te verbeteren. Het JAP is in principe de concrete uitwerking van het Globaal Preventie Plan (GPP) dat vijfjaarlijks wordt geactualiseerd.

De werkgever moet vóór 1 november een JAP-voorstel voorleggen aan het CPBW of aan de syndicale delegatie (als er geen CPBW is). Het CPBW kan vervolgens advies uitbrengen. Het nieuwe JAP gaat van start op 1 januari: er is dus nog twee maanden tijd voor overleg.

Het kan nuttig zijn om al voor het ontwerp van de werkgever met eigen syndicale voorstellen te komen. Dat verhoogt de kans dat deze voorstellen in het JAP worden opgenomen door de werkgever.

Meer info bij de Horval-secretarissen.