Referteloon Betaald Educatief Verlof – schooljaar 2018-2019

Niettegenstaande de regionalisering van het BEV blijft de federale overheid nog bevoegd voor de arbeidsrechtelijke aspecten en om het grensbedrag van het referteloon te bepalen.

Werknemers die educatief verlof opnemen, hebben recht op de betaling van hun normale loon op het gewone tijdstip. De werkgever kan het loon van de werknemer voor de uren educatief verlof beperken tot het referteloon.

Voor het schooljaar 2018-2019 zal dit referteloon vermoedelijk 2.928 euro (bruto) bedragen.