50 jaar nationale CAO’s en paritaire comités

Op 5 december is het vijftig jaar geleden dat de Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités  door de toenmalige Koning werd bekrachtigd!

Wat is een cao? Lees hierover meer op FOD-website.

Wat is een Paritair Comité? Lees meer op FOD-website.