Pauzes en rusttijden: hoe zit dat nu?

1.

Arbeiders hebben recht op een rusttijd tussen beëindiging van het werk en terug hervatten van het werk van minstens 11uur. Voor jeugdige werknemers (-18 jaar) bedraagt de rusttijd minstens 12u

Bijvoorbeeld:

Maandag eindigde Jan’s dagtaak om 21u30. Hij mag ten vroegste op dinsdag om 8u30 terug het werk aanvatten

Op deze algemene regel zijn enkele uitzonderingen.

 

2.

Men heeft ook recht op een pauze tijdens de arbeid. Er mag maximaal 6 uren gewerkt worden zonder onderbreking. Wanneer men meer dan zes uren werkt heeft men recht op een kwartier pauze. Sectorale afwijkingen zijn mogelijk!

Jeugdige werknemers mogen maximaal 4 en een half uur ononderbroken werken.

 

3.

Naast de pauzes en de rusttijd heeft men recht om een wekelijkse rusttijd van 35 uren (11u rusttijd + zgn. zondagsrust)

 

Wil je meer hierover vernemen neem dan contact op met HORVAL West-Vlaanderen.