Sociale verkiezingen: stemrecht voor uitzendkrachten

In de commissie Sociale Zaken van het federaal parlement werd na ons lobbywerk het stemrecht voor uitzendkrachten goedgekeurd.

Alle interimmers met minstens drie maanden anciënniteit (onderbroken of ononderbroken in de zes maanden voor de aanplakking van de verkiezingsdag) zullen mogen stemmen bij de sociale verkiezingen in het bedrijf waar ze werken.

Een goede zaak, want uitzendkrachten mogen geen soort van onmondige tweederangswerknemers zijn en moeten vertegenwoordigers kunnen kiezen in de ondernemingsraad en in het comité voor preventie en bescherming op het werk.