Periode van sociale verkiezingen is gekend

Sinds 30 april 2019, werd de wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet sociale verkiezingen van 4 december 2007, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 De sociale verkiezingen voor ondernemingsraad en CPBW zullen plaatsvinden tussen 11 en 24 mei 2020.