Flexibel ouderschaps-en zorgverlof

Op 1 juni zijn enkele nieuwe opnamemogelijkheden van ouderschapsverlof en/of zorgverlof in voege gegaan. Deze moeten het voor werknemers makkelijker maken om de combinatie werk en zorg te realiseren. Let wel: voor elk van deze nieuwe modaliteiten is het akkoord van de werkgever vereist.

 

Het gaat om:

 

  • De opname van het ouderschapsverlof in een halve dag per week of één dag per twee weken (1/10de) en dat gedurende 40 maanden.
  • De opname van voltijds ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand per week of een veelvoud ervan.
  • Het halftijds ouderschapsverlof kan voortaan per maand opgenomen worden (voorheen moest het minstens voor 2 maanden).

De werknemer moet de werkgever ten minste twee maanden en ten hoogste drie maanden op voorhand verwittigen per aangetekende brief of door de overhandiging van een brief (waarvan een afschrift door de werkgever best wordt ondertekend voor akkoord en als ontvangstbewijs) waarin de gewenste aanvangsdatum van het ouderschapsverlof wordt vermeld. De werkgever kan een kortere termijn aanvaarden.

Ten laatste op het ogenblik dat het verlof ingaat moet je de documenten tot staving van het recht op ouderschapsverlof bezorgen (bv. geboorte-uittreksel, bewijs van inschrijving,…).

Wens je meer informatie? Neem dan contact op met HORVAL West-Vlaanderen