Nieuwe CAO 19 – werkgeverstussenkomst in de kostprijs van het “woon-werkverkeer” met openbaar vervoer

Op basis van het akkoord gesloten in de NAR op 1 april werd CAO19 aangepast op twee punten:

  • Verhoging van de forfaits m.b.t. de werkgeverstussenkomst (op 1 juli 2019). T.t.z. De huidige forfaits worden gewijzigd en vervangen door een nieuw forfait gelijk aan 70 % van de huidige prijs (64,7 % gemiddeld sinds 01/02/2019)
  • Afschaffing van de drempel van de 5 km voor verplaatsingen met het openbaar vervoer anders dan met de trein (op 1 juli 2020)

Uiteraard zijn er al sectorale cao’s met deze punten erin.

==> Voor meer info kan je terecht bij de HORVAL consulenten.