Voedingsnijverheid (PC118): eindeloopbaandagen

Vanaf 1 juli 2019 worden de eindeloopbaandagen vervroegd met 1 jaar en komt er een extra dag bij vanaf 62 jaar:

  • Vanaf 55 jaar: 3 eindeloopbaandagen
  • Vanaf 57 jaar: 6 eindeloopbaandagen
  • Vanaf 59 jaar: 9 eindeloopbaandagen
  • Vanaf 62 jaar: 10 eindeloopbaandagen

Bakkerijen:

  • Vanaf 59 jaar: 3 eindeloopbaandagen
  • Vanaf 62 jaar: 4 eindeloopbaandagen