Outplacement?

Wie ontslagen wordt krijgt vaak te maken met outplacement. Weet dat er verschillende systemen zijn en vaak met consequenties indien er in op outplacement wordt ingegaan of niet wordt aangeboden.

Er zijn 4 systemen van outplacement :

  1. outplacement “bijzondere regeling” (CAO 82);
  2. outplacement “algemene regeling”;
  3. outplacement in de tewerkstellingscel;
  4. outplacement “medische overmacht ingeroepen door de werkgever”

Met vragen over deze regelingen kan u zich wenden tot de sociaal consulenten van Horval West-Vlaanderen.