Cacao-barometer 2018

Cacao-producerende gemeenschappen worden geconfronteerd met armoede, kinderarbeid en ontbossing. Daarbij komt nog een snelle daling van de prijzen voor cacao. Inspanningen in de cacao-industrie om het leven van boeren, gemeenschappen en het milieu in het afgelopen decennium te verbeteren, hebben weinig effect. Dit zijn conclusies in de tweejaarlijkse Cacao Barometer.

De Cacaobarometer 2018 geeft een overzicht van de huidige ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid in de cacaosector en legt de nadruk op de belangrijkste kwesties die momenteel niet genoeg aandacht krijgen.

Lees hier het de Cacao-Barometer 2018.