Stijging van de werkloosheidsuitkeringen

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben in april afgesproken dat meer dan 1 miljoen mensen met een minimumuitkering erop vooruit moeten gaan. Gepensioneerden, werkzoekenden, zieken en invaliden moeten hun uitkering zien verhogen met minstens 2%.

De aanpassing van de barema’s van de RVA zullen in drie fasen verlopen:

  • 1 juli 2019: verhoging van de minima en de forfaits van de werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen
  • 1 september 2019: optrekken van de maxima van de werkloosheidsuitkeringen
  • vanaf januari 2020: verhogen van de andere bedragen.

De link naar de nieuwe barema’s van de RVA.