Werkloos? Ziek? Spreid nu je resterende vakantiedagen

Om te vermijden dat je op het einde van het jaar fors minder uitkering ontvangt, spreid je best je vakantiedagen over de resterende maanden van dit jaar.

Werkloos?

Duid daarom in oktober en november op je stempelkaart een aantal dagen aan als vakantiedagen. Dat doe je door een ‘V’ te vermelden op de door jouw gekozen dagen. Voor die dagen zal je dan geen uitkering krijgen.

Ziek?

Laat aan je ziekenfonds weten dat je nog vakantiedagen open staan hebt. Dat doe je  via een vakantieattest speciaal formulier te verkrijgen in het ziekenfonds). Het ziekenfonds mag namelijk voor het openstaande saldo vakantiedagen geen vervangingsinkomen uitkeren. Vergeet je het vakantieattest vóór 1 december te bezorgen aan je ziekenfonds? Dan zal er automatisch 24 dagen van je ziekte-uitkering ingehouden worden in de maand december.