Referteloon betaald educatief verlof / Vlaams Opleidingsverlof – schooljaar 2019-2020

Niettegenstaande de regionalisering van het BEV blijft de federale overheid nog bevoegd voor de arbeidsrechtelijke aspecten en om het grensbedrag van het referteloon te bepalen.

Het referteloon voor de betaling aan de werknemer van de uren BEV  / VOV 2019-2020 blijft hetzelfde als dit voor het schooljaar 2018-2019, gezien er zich in de periode september 2018-augustus 2019 geen overschrijding van de spilindex heeft voorgedaan.

Het referteloon blijft dan ook vastgelegd op 2.928 euro (bruto).