Voedingsnijverheid: verzending bons syndicale premie : 12 november

Wie vorig jaar al een premie kreeg en volledig met zijn bijdragen in orde is via domiciliëring kreeg zijn betaling syndicale premie rechtstreeks op de bankrekening.

Wie vorig jaar nog geen premie kreeg, niet via domiciliëring betaalt of niet in orde is met zijn lidbijdrage, krijgt een attest. Een zogenaamde ‘bon syndicale premie’. De bons worden vanaf 12 november, door het Sociaal Fonds, opgestuurd naar de werknemers.

Ontving je een bon breng het volledig blad, zowel het ‘origineel’ en het ‘duplicaat’ gedeelte, binnen bij HORVAL .