Wel of geen sociale verkiezingen?

Een Ondernemingsraad (OR) moet opgericht worden in alle ondernemingen waar gewoonlijk gemiddeld tenminste 100 werknemers zijn tewerkgesteld. Een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) moet opgericht worden in alle ondernemingen waar gewoonlijk gemiddeld tenminste 50 werknemers zijn tewerkgesteld.

De begrippen onderneming en gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers worden wettelijk bepaald.

Verder wordt er een onderscheid gemaakt tussen een juridische entiteit en een technische bedrijfseenheid. Een juridische entiteit is het geheel van uitbatingzetels die behoren tot dezelfde rechtspersoon (bvb. een NV, BVBA, VZW). Een technische bedrijfseenheid is een uitbatingzetel, afdeling of dienst die over een ‘bepaalde economische en sociale zelfstandigheid’ beschikt.

De OR en/of het CPBW worden verkozen per technische bedrijfseenheid.

Het vastleggen van het aantal technische bedrijfseenheden door de werkgever is één van de eerste zaken in de procedure van de sociale verkiezingen. Het is ook meteen één van de belangrijkste.

Voor meer info klik hier .

Lees achtergrondinfo sociale verkiezingen.