Ontslagen? Vergeet je niet tijdig in te schrijven als werkzoekende!

De regelgeving: “De werknemer die zich niet binnen de twee maanden na de eerste dag waarop hij tijdens een opzeggingstermijn minstens gedeeltelijk wordt vrijgesteld van prestaties of na de eerste dag van de periode gedekt door de naar aanleiding van het ontslag betaalde vergoeding die niet cumuleerbaar is met uitkeringen inschrijft als werkzoekende, kan bij zijn aanvraag om uitkeringen als vrijwillig werkloze beschouwd worden.”

Ben je ontslagen neem dan zo snel mogelijk contact op met Horval W-VL of met de Werkloosheidsdienst van ABVV WVL zodat we u maximaal kunnen informeren.