Handel in Voedingswaren (PC119): verhoging bedragen bestaanszekerheid

In de sector Handel in Voedingswaren worden met ingang van 1 januari 2020 de bedragen bestaanszekerheidsuitkeringen verhoogd.

  • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van collectief ontslag wordt 4,4 euro per dag .
  • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van langdurige ziekte wordt 4,4 euro per dag .
  • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht wordt 4,4 euro per dag .
  • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van tijdelijke werkloosheid wordt 4,4 euro per dag.