Kleine bakkerijen: bestaanszekerheidsvergoeding bij ontslag

Arbeiders van wie het contract eindigt wegens medische overmacht hebben vanaf 01.01.2020 recht op een bestaanszekerheidsvergoeding van € 11,38 per werkloosheidsdag (voorheen € 10,74) gedurende een periode die afhangt van de anciënniteit van de arbeider in de onderneming:

  • Minder dan 10 jaar anciënniteit: 0 weken
  • 10 jaar tot minder dan 15 jaar anciënniteit:3 weken
  • 15 jaar tot minder dan 20 jaar anciënniteit:6 weken
  • 20 jaar en meer anciënniteit: 8 weken

Deze vergoeding is ten laste van het Sociaal Fonds.

Sociaal Fonds.