Voedingsnijverheid (PC118): verhoging bestaanzekerheidsvergoedingen

In de Voedingsnijverheid worden met ingang van 1 januari 2020 de bedragen bestaanszekerheidsuitkeringen verhoogd.

  • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van langdurige ziekte wordt 7,56 euro per dag .
  • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht wordt 11,38 euro per dag .
  • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van tijdelijke werkloosheid wordt 8,70 euro per dag voor de eerste 5 dagen. Vanaf de zesde dag 11,96 euro per dag.