Paritair Comité 118: verhoging lonen

Op 1 januari 2020 zullen de sectorale minimumlonen binnen de Voedingsnijverheid (Paritair Comité 118) verhogen met 0,04 euro.

Eveneens op 1 januari 2020 verhogen de reële lonen met 1,1 %, tenzij er een ondernemings-cao wordt gesloten overeenkomstig . Deze verhoging is niet cumuleerbaar met de verhoging van de minimumlonen.