Handel in voedingswaren (PC119): eindeloopbaandagen

Om het langer werken werkbaar te maken zijn er eindeloopbaandagen geïntroduceerd. Arbeiders hebben recht op:

  • 1 eindeloopbaandag per kalenderjaar vanaf 57 jaar
  • 3 eindeloopbaandagen per kalenderjaar vanaf 58 jaar
  • 5 eindeloopbaandagen per kalenderjaar vanaf 60 jaar en 10 jaar anciënniteit