Tijdelijke werkloosheid wegens uitbreken van het Coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus kan in bepaalde situaties aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Verblijf in China of een ander land getroffen door het coronavirus omwille van persoonlijke redenen:

Indien de werknemer in de onmogelijkheid is om zijn werk in België tijdig te hervatten, kan hij tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht:

 • gedurende de periode dat hij vastzit in het buitenland en niet kan terugkeren naar België;
 • gedurende de periode dat hij in quarantaine wordt geplaatst (in het buitenland of in België).

! De werknemer heeft dus geen recht op tijdelijke werkloosheid voor geplande vakantiedagen. Er kan enkel een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden ingediend indien de werknemer zijn werk niet op de voorziene datum kan hervatten aangezien hij langer dan voorzien in het buitenland moet verblijven omdat zijn vlucht geannuleerd is of omdat hij in quarantaine is geplaatst in het buitenland of bij zijn terugkomst in België.

 

Verblijf in China of een land dat getroffen is door het coronavirus omwille van professionele redenen:

 • De werknemer is omwille van professionele redenen in China of een land dat getroffen is door het coronavirus en kan bij het einde van zijn opdracht niet naar België terugkeren (bijvoorbeeld wegens een vliegverbod) of is gerepatrieerd maar wordt in quarantaine geplaatst:
 • Indien de werknemer zijn werk hierdoor in België niet kan hervatten op de voorziene atum, kan hij tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht:
  • gedurende de periode dat hij vastzit in het buitenland en niet kan terugkeren naar België;
  • gedurende de periode dat hij in quarantaine geplaatst wordt (in België of het buitenland).
 • De werknemer woont in China en werkt daar voor een Belgische onderneming en is daar in de onmogelijkheid om te werken (bijvoorbeeld omwille van een uitgangsverbod, omdat de onderneming gesloten is…. ).
 • De werknemer is in dienst van een buitenlandse onderneming (Chinese of een andere) met een buitenlandse arbeidsovereenkomst en kan door het coronavirus tijdelijk niet verder tewerkgesteld worden.

 

Werknemers tewerkgesteld in België

 • Bedrijven getroffen door een gebrek aan levering van grondstoffen of onderdelen uit China of een ander land getroffen door het coronavirus: Voor de werknemers die hierdoor niet kunnen werken, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd.
 • Bedrijven getroffen door een daling van hun cliënteel: Een daling van het cliënteel kan voor de arbeiders aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.
 • De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt in voorkomend geval aanvaard voor de door de werkgever opgegeven duur doch voorlopig uiterlijk tot en met 31/03/2020.

 

Meer gedetailleerde info op de Werkloosheidsdiensten van het ABVV en bij de sociaal consulenten van Horval West-Vlaanderen.