Werkzaam in de horeca? Teken geen contract van minder dan 2 maanden!

Kan je werken in de horeca? Hou er dan mee rekening dat je minstens twee maanden ononderbroken door een arbeidsovereenkomst te zijn gebonden om recht te hebben op een eindejaarspremie.

De onafgebroken periode van 2 maanden mag voldaan worden over twee kalenderjaren. Het dient te gaan over een onafgebroken periode van minstens twee maanden tewerkstelling waarbij de rechten worden opgebouwd vanaf het tweede kalenderjaar.

De tijdelijke werknemers, ook “extra’s” genoemd, die in onderbroken periodes bij dezelfde werkgever zijn tewerkgesteld, dienen in de loop van het kalenderjaar ten minste 44 dagen arbeidsprestaties te verrichten en dit onafgezien van de duur van de dagprestaties.