Voortaan pleeggezinnenverlof gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie

Voortaan worden de dagen van pleeggezinnenverlof gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het bedrag van het vakantiegeld.

Deze gelijkstelling geldt vanaf het vakantiedienstjaar 2019/vakantiejaar 2020.  Werknemers die reeds in 2019 pleegouderverlof hebben genomen, zullen dus geen negatieve gevolgen ondervinden bij de berekening van hun vakantierechten en vakantiegeld in 2020.