#corona. Wat als je werkgever de veiligheidsregels niet volgt?

Werkgevers dienden de maatregelen van de regering strikt naleven. Werkgevers die zich niet aan deze maatregelen houden, riskeren zware sancties.

Als je werkgever de regels niet naleeft, neem dan contact op met:

  1. je werkgever. Overleg met hem.
  2. de ABVV-delegee. HIj/Zij zal het agenderen op de vergadering van het  Comité preventie en bescherming op het werk.
  3. HORVAL
  4. de preventieadviseur van de interne en/of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
  5. contacteer de inspectiedienst Toezicht op Welzijn op het werk
  6. eventueel kan je ook terecht bij de lokale politiediensten.