Maaltijd- en ecocheques zes maanden langer geldig, maar kan is groot dat

Door de coronacrisis verlengt de federale regering de geldigheidsduur van maaltijd-, eco-, geschenk- en sport- en cultuurcheques. Maaltijd-, eco- en geschenkcheques met een vervaldatum in maart, april, mei en juni 2020 worden verlengd met zes maanden. Voor sport- en cultuurcheques, die allemaal vervallen op 30 september, komt er een verlenging tot 31 december 2020.

Opgelet! Tijdelijke werkloosheid wordt niet aanzien als gelijkgestelde periode voor de berekening van eco-cheques. Dus, wie nu tijdelijk werkloos is zal minder eco-cheques ontvangen in december 2020, tenzij er sectorale of bedrijfsakkoorden wordt afgesloten.