Horeca – Gids goede praktijken covid-19

Deze gids “Goede Praktijken Horeca” van de sociale gesprekspartners uit het hotelbedrijf (PC 302) herneemt de voorwaarden om op een veilige wijze de horeca te kunnen opstarten.

Deze kwam tot stand op voorstel van de business continuity groep van de ERMG, met de medewerking van Dr. Karel Vandamme als expert en met de GEES

De Regering zal, na definitief advies van de GEES en de Veiligheidsraad, uiteindelijk beslissen welke onderdelen verplicht en welke een aanbeveling zullen zijn.

Na bespreking binnen de GEES zal de Nationale Veiligheidsraad zich bovendien nog dienen uit te spreken over :

  • Het uur waarop horecazaken mogen openen
  • Welke horecazaken voorlopig nog niet zullen mogen openen
  • De regels voor sociale contacten die ook van toepassing zullen zijn op de tafelsamenstelling in de horeca.

Dit wordt verwacht op 3/6/2020.

Lees de ‘Goede Praktijken Horeca’.