Opgepast met toegestane afwezigheid

Soms is er weinig werk en moet je als werknemer niet komen werken. Teken in geen geval een document voor ’toegestane afwezigheid’!  Reageer als op de loonfiche de notie ’toegestane afwezigheid’ staat!

Dergelijke afwezigheid staat gelijk met onbetaald verlof. In bepaalde sectoren heeft het gevolgen voor de berekening van de eindejaarspremie, eco-cheques en vakantiedagen van het komende jaar. Daarenboven kan het repercussie hebben op je ziekteverzekering.

Toegestane afwezigheid kan als je het als werknemer hebt aangevraagd. bv. voor extra vakantie te nemen of in noodzakelijke situaties. Zet dergelijke aanvraag steeds op papier!