Bakkerijen: bestaanszekerheidsvergoeding ingeval van langdurige ziekte

De aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte ten laste van het Sociaal Fonds bedraag € 7,56 per dag.

We herinneren kort aan de specifieke regeling:

  • Elke arbeider die 3 opeenvolgende maanden ziek is (behalve beroepsziekte of arbeidsongeval) heeft recht op de vergoeding.
  • Van de 4de maand ziekte tot de laatste dag van de 12e maand ziekte heeft de arbeider recht op een vergoeding van € 7,56. Wie binnen de 33 dagen opnieuw ziek valt, wordt beschouwd als zijnde hervallen in de oude ziekte en kan de vergoeding verder blijven ontvangen tot de laatste dag van de 12e maand ziekte.
  • De vergoeding wordt uitgekeerd in een 6-dagenweek of volgens een 6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen), zelfs indien de arbeider werkt in een 5-dagenweek.
  • Deeltijdsen en wie het werk — na toelating van zijn arts — halftijds hervat, hebben recht op de vergoeding in verhouding tot hun prestaties.