Post-corona manifest van het ABVV

Ons vaccin tegen de sociale crisis. Post-corona manifest van het ABVV.

De werknemers behoren tot de grootste slachtoffers van deze economische crisis. We konden de schade beperken dankzij de sociale verbeteringen die we afdwongen, zoals het optrekken van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.
Maar tijdelijk werklozen verliezen aan koopkracht en nu dreigen velen nog eens hun job volledig te verliezen. Werknemers met precaire statuten, zoals uitzendkrachten, verloren vaak het snelst hun werk en inkomen. Heel wat werknemers – vooral werkneemsters – die aan de slag moesten blijven in de zogenaamde essentiële of vitale sectoren worden nu geprezen als helden, maar zijn laagbetaald en ondergewaardeerd. En laat ons niet vergeten dat de werknemers de afgelopen decennia steeds minder terugkrijgen van de toegevoegde
waarde die ze voortbrengen. Loonmatiging was en is een pijler van het neoliberale economische model.
Daarom eisen we als ABVV: lees verder .