TIJDELIJKE WERKLOOSHEID OVERMACHT CORONA VERLENGING VAN 01.09.2020 TOT EN MET 31.12.2020 VAN DE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE VOOR DE UITZONDERLIJK HARD GETROFFEN ONDERNEMINGEN EN SECTOREN

Koninklijk besluit van 15.07.2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op het vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (BS 17.07.2020).
De verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona is slechts mogelijk indien u :
• ofwel behoort tot een sector die nog geïmpacteerd is door maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken (bijvoorbeeld omdat bepaalde activiteiten nog niet mogen worden uitgevoerd) (zie rubriek II);
• ofwel als onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2020 aantoont dat u minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid omwille van werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht corona kent (zie rubriek III).