Tijdelijke werkloosheid – coronavirus

Tot 31.08.2020 kan alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van corona aangegeven worden als tijdelijke werkloosheid overmacht corona, ook indien het strikt genomen gaat om economische werkloosheid en indien er nog bepaalde dagen per week gewerkt kan worden. Er geldt hier een vereenvoudigde procedure : de werkgever moet geen mededeling van de tijdelijke werkloosheid doen aan de RVA.

 

Vanaf 01.09.2020 wordt opnieuw een onderscheid gemaakt tussen economische redenen en overmacht.

  • Overmacht
    • Overmacht als gevolg van de coronapandemie kan enkel nog worden ingeroepen door sectoren en ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de crisis. Enkel die sectoren en ondernemingen en hun werknemers kunnen nog verder gebruik maken van de “vereenvoudigde” procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona, bijvoorbeeld geen mededeling van overmacht doen, geen controlekaart gebruiken, …

 

  • Voor de sectoren of ondernemingen die niet uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis gelden vanaf 01.09.2020 terug de gewone procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid overmacht. Voorbeelden: een brand in een bedrijf, de werknemer beschikt over een quarantainegetuigschrift, …

 

  • Economische reden
    • Voor de sectoren of ondernemingen die niet uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis gelden vanaf 01.09.2020 ook terug de gewone procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Wel zal de werkgever de arbeidsovereenkomst van zijn werknemers onder bepaalde voorwaarden gedurende een langere periode kunnen schorsen.