Met pensioen en toch bijverdienen?

Met pensioen en toch bijverdienen? Het mag en het kan, maar let op want in sommige gevallen kan je je pensioenuitkering tijdelijk kwijtspelen.

Wie minstens 65 jaar is en een rustpensioen ontvangt (eventueel in combinatie met een overlevingspensioen) mag onbeperkt bijverdienen. Eveneens wie nog geen 65 jaar is maar wel al 45 jaar heeft gewerkt bij het begin van het eerste rustpensioen.

Als je jonger bent dan 65 jaar na een loopbaan van minder dan 45 jaar, dan kan je ook bijklussen, mits rekening te houden met enkele voorwaarden. Er zijn maximum grenzen aan het te verdienen inkomen.

Wil je meer info: contacteer dan een Horval sociaal consulent.