Grensoverschrijdende werknemers BE-FR: avondklok!

Er is door de Franse en Belgische Regering voor een (minimum)periode van 4 weken een avondklok ingesteld:

-> in Frankrijk van 21.00 uur tot 6.00 uur in de regio Île-de-France en voor acht grootstedelijke gebieden waaronder  de MEL (Métropole Européenne de Lille). Wie zich om professionele redenen toch dient te verplaatsen tijdens de avondklok in de vermelde zones, moet volgende attesten bij zich hebben:

  • attestation de déplacement dérogatoire
  • justificatif de déplacement professionel

 

-> in België van 24.00 uur tot 5.00 uur op het volledige grondgebied, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.  Er is geen attest vereist.