Als uitzendkracht is het geen evidentie om een banklening te krijgen.

Als je als uitzendkracht werkt, heb je geen vast werk en dit is vaak een belemmering om een banklening te krijgen.

Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten kan een attest van je prestaties als uitzendkracht afleveren, dat kan helpen om toch een lening bij de bank te krijgen.
Om dit attest te bekomen moet je als uitzendkracht een totaal bereiken van 260 arbeidsdagen als uitzendkracht gedurende een referteperiode van 2 jaar, waarbij de periode van 2 jaar overeenkomt met deze van de 2 laatste eindejaarspremies verschuldigd aan de uitzendkrachten vóór de attestaanvraag.

Heb je geen 260 arbeidsdagen als uitzendkracht bereikt gedurende de referteperiode van 2 jaar, dan kan je toch een attest krijgen voor het aantal dagen die je gedurende de referteperiode in totaal hebt bereikt. Op die manier kan je het attest van het Sociaal Fonds aanvullen met eventuele andere attesten van uitzendbureaus voor wie je gewerkt hebt sinds het einde van de referteperiode.

De Horval sociaal consulenten helpen je graag bij het bekomen van een attest.