Tijdelijke werkloosheid en de verplichting om wettelijke vakantiedagen op te nemen voor 31/12/2020

Heb je als werknemer nog openstaande vakantiedagen?  Vergeet ze dan niet op te nemen voor 31 december 2020. Want niet opgenomen vakantiedagen kunnen niet worden overgedragen naar 2021.

Hoe?

  • Ben je aan het werk?
    Vakantiedagen moeten worden opgenomen tijdens het jaar. Niet opgenomen vakantiedagen kunnen in principe dus niet worden overgeheveld naar het volgende jaar. Kan je door omstandigheden je verlof toch niet opnemen dan ben je de dagen kwijt, maar het vakantiegeld dat je ontving van de vakantiekas blijft verworven.
  • Ben je tijdelijk werkloos?
    De werkloosheidsreglementering voorziet dat de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld moet uitputten ten laatste in de maand december. Indien je dit niet doet, dan zullen voor de dagen waarop je aanspraak had kunnen maken op vakantiegeld geen recht hebben op uitkeringen.