Minimumuitkeringen werkloosheid wordt verhoogd

Vanaf januari 2021 worden de minima van de werkloosheidsuitkeringen jaarlijks iets verhoogd met 1,125%.

Opgepast, niet alle uitkeringen worden verhoogd, nl.:

  • Werklozen met anciënniteitstoeslag, voor wie de minima al hoger liggen;
  • Werknemers in Stelsels van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT – brugpensioen), ook halftijds;
  • Tijdelijk werklozen, voor wie het minimum al werd verhoogd in het kader van de corona-crisis;
  • Uitkeringen voor jeugd- en seniorvakantie.