Verhoging sociale uitkeringen in zicht!

Eindelijk goed nieuws voor de laagste uitkeringen.

Na de nationale stakingsdag van 29 maart en onder grote druk van het ABVV, kwam de regering tegemoet aan een van onze belangrijkste eisen: namelijk dat de onderhandelingen over de welvaartsenveloppe werden losgekoppeld van het loonoverleg. Dat is voor ons een belangrijke syndicale overwinning.

lees meer op ons pamflet.