Klein verlet voor Feest van de vrijzinnige jeugd of communie

Afhankelijk van de regio worden communies en vrijzinnige feesten uitgesteld wegens Covid-19. Als ze toch doorgaan, wat het geval kan zijn in Brussel en Wallonië, dan kan je recht hebben op klein verlet.

Als werknemer mag je met behoud van loon afwezig zijn van het werk op de dag van het feest van de vrijzinnige jeugd of de plechtige communie van een van je kinderen. Indien de plechtigheid plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een dag waarop je  niet werkt, dan kan je klein verlet op de voorgaande of de volgende gewone werkdag nemen.

Het recht op klein verlet geldt zowel voor eigen kinderen  als voor de kinderen van de echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende partner.

Let op: voor de eerste communie of lentefeest 6/7 jarigen is er geen recht op klein verlet voorzien.

Meer info bij de Horval sociaal consulenten.