Aanpassing van het bedrag van de kilometer-vergoeding voor dienstreizen

De vergoedingen die de werknemers krijgt voor het gebruik van zijn/haar auto, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen, zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. Voorwaarde is wel dat zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent.

Vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022: € 0,3707/km (van 1/7/2020-1/7/2021: € 0,3542/km).