Pensioenpremie voor uitzendkrachten

Binnen het Paritair Comité voor uitzendarbeiders (PC322) werd de CAO betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten verlengd tot 30 september 2021.

De brutolonen van de uitzendkrachten die tewerkgesteld zijn in sectoren met een sectorale pensioenregeling, te verhogen met een percentage dat overeenkomt met de in de sectoren betaalde bijdrage.

De premie moet afzonderlijk vermeld worden op de loonfiche  onder de uniforme benaming “pensioenpremie”.

Meer info bij de sociaal consulenten van Horval West-Vlaanderen.