Verlof voor mantelzorg – Nieuwe onderbrekingsduur per persoon die hulp nodig heeft

Op 01.09.2021 wordt de maximumduur verhoogd van de onderbreking per persoon die hulp nodig heeft.

De nieuwe duur bedraagt dan:

  • Ofwel hoogstens 3 maanden volledige onderbreking:
    • Die duur zal kunnen worden opgesplitst in periodes van 1 maand of een veelvoud ervan. Voor dezelfde persoon zal het dan mogelijk zijn om 1, 2 of maximum 3 maanden volledige onderbreking te nemen om, tijdelijk, te stoppen met werken.
  • Ofwel, bij een voltijdse betrekking, hoogstens 6 maanden gedeeltelijke onderbreking tot 1/2 of met 1/5:
  • Die duur zal kunnen worden opgesplitst in periodes van 2 maanden of een veelvoud ervan. Voor dezelfde persoon zal het dan mogelijk zijn om 2, 4 of maximum 6 maanden gedeeltelijke onderbreking te nemen om de prestaties tijdelijk te verminderen.

Die nieuwe duurtijden per geholpen persoon gelden voor alle schriftelijke kennisgevingen die vanaf 01.09.2021 aan de werkgever worden bezorgd om verlof voor mantelzorg aan te vragen.

Opgelet: de maximumduur van 6 maanden volledige onderbreking of 12 maanden gedeeltelijke onderbreking over de volledige loopbaan blijft voor alle werknemers onveranderd!

 

Bron:RVA