Tijdelijke werkloosheid overmacht en verlening van andere maatregelingen

Tot en met 30.06.2022 kan alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van corona of van de oorlog in Oekraïne aangegeven worden als tijdelijke werkloosheid overmacht, ook indien het strikt genomen gaat om economische werkloosheid en indien er nog bepaalde dagen per week gewerkt kan worden.

Bepaalde maatregelen worden verlengd tot 30.06.2022. Onder andere:

  • De mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid om economische redenen te herkwalificeren als overmacht, zonder voorafgaande aangifte
  • De mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen omwille van gebrek aan opvang van een kind dat niet naar school of de opvang kan als gevolg van corona
  • De vereenvoudigde aanvraagprocedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
  • Het vrijstellen van toelaatbaarheidsvoorwaarden voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen
  • Het toekennen van een toeslag van 5,98 euro per dag aan de tijdelijke werkloze wegens overmacht
  • De verlaagde bedrijfsvoorheffing op de uitkering als tijdelijk werkloze
  • Het vrijstellen van de controlekaart als tijdelijk werkloze en van het inschrijven ervan in een validatieboek
  • Het vrijstellen van de verplichting om zich als tijdelijk werkloze te moeten inschrijven als werkzoekende
  • De mogelijkheid tot cumul van een bijberoep of een pensioen met uitkeringen als tijdelijke werkloze, en de vrijstelling van aangifte ervan

Voor meer informatie kan je terecht op de Werkloosheidsdienst van het ABVV