Ziek op paasmaandag

Ziek op een feestdag?

Ben je ziek tijdens een periode waarin een feestdag valt  dan behoud je het recht op loon voor de feestdag(en) die vallen in de periode van 30 dagen die volgt op de aanvang van de ziekte of ongeval, periode van zwangerschap- of bevallingsrust.

Heb je vragen rond de reglementering van feestdagen en of arbeidsongeschiktheid, neem dan contact op met Horval West-Vlaanderen.