Mantelzorg: verhoging dagbedrag

Als volledige werkloze kan je vrijstelling verkrijgen voor mantelzorg.

Met ‘mantelzorg’ worden 3 mogelijke vormen van zorg bedoeld:

  • palliatieve zorg;
  • zorg aan een zwaar ziek gezinslid of een zwaar zieke bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad;
  • zorg aan een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar.

Het dagbedrag is per 1 mei 2022: € 13,02 en wordt geïndexeerd.

Voor meer info kan je terecht op de werkloosheidsdienst van het ABVV.